TILBAKE TIL STARTSIDEN

Rødflekket perlemorvinge - Boloria (Clossiana) euphrosyne

Ole Terland 030212
Rødflekket perlemorvinge finnes over hele det sørlige Norge, og finnes i åpent skoglandskap og hogstfelt. Larven lever av fioler. I England er den i sterk tilbakegang, og finnes for tiden kun på 70 ulike lokaliteter i England. Legg merke til at Rødflekket perlemorvinge har to likeverdige vitenskapelige navn (se overskriften).
Vingespenn ca 4 cm. Dersom en kun ser vingeoversiden: Nest ytterst på vingekanten er en rad av svarte trekanter. Venetegningene er svakt markert.
Bakvingens underside gir et rødlig inntrykk. Det er kun en svak markering av perlemorradens grense inn mot kroppen. Mangler de to brune flekkene med svart øyeflekk som finnes hos Brunflekket perlemorvinge (se linjen under).

Rødflekket perlemorvinge (bildet til høyre) oppleves som rød i fargetone, mens brunflekket perlemorvinge gir et brunlig preg. Rødflekket perlemorvinge har ikke de to brune flekker med svart øye, og de hvite perlemorflekkene på sømfeltet mangler svart markering inn mot kroppen. Når en ser vingeundersiden, er det klare forskjeller mellom de to sommerfuglene.
Pr 030212 er det gjort 49 registreringer av Rødflekket perlemorvinge på 42 ulike steder på nettstedet Lepidoptera.no
Flertallet av registreringene er ikke dokumentert med foto. Ett foto mener jeg viser Brunflekket perlemorvinge. Kanskje det er en del feilregistreringer av denne sommerfuglen.
Det lave antall registreringer er nok delvis betinget i at det er vanskelig å si med sikkerhet om man har sett en Rødflekket perlemorvinge eller ikke.
Rødflekket perlemorvinge sitter ofte på denne måten.
Raden med svarte trekanter er tydelig.
Euphrosyne var navnet på Gudinnen for glede og humør i gresk mytologi. Hva Boloria betyr har jeg ikke funnet forklaring på.