TILBAKE TIL STARTSIDEN

Tilriltungesmyger - Erynnis tages

Ole Terland 170712
Tiriltungesmyger, Gamle Rødalsveg, Tafjord (Norddal), 220712

Satte seg rolig på en legg, hvor den satt lenge. Den har sugesnabelen ute, trolig lokket av aroma fra solkrem.
Pr 170712 er det gjort 33 observasjoner av Tiriltungesmyger på 24 ulike steder i Norge. På Vestlandet er den funnet innerst i de dype fjordene og på Jæren, men også på Bømlo. Flertallet av registreringene tyder på at dette er en sommerfugl som hører til på sørlige deler av Østlandet og på Sørlandet.
I flere av mine håndbøker heter denne sommerfuglen Skogsmyger.
Erynnis er fra gresk mytologi, og var navn på mytologiske skapninger som hadde som formål å oppsøke (forfølge) og straffe onde mennesker. Tages var navnet på en ikke-kristen profet. Etter min vurdering er det vitenskapelige navnet Erynnis tages et fantasinavn uten biologisk eller økologisk innhold. På tysk heter den Dunkler Dickkopffalter