TILBAKE TIL STARTSIDEN

Kystringvinge - Hipparchia semele

Ole Terland 080512
Kystringvinge, 120811, Lille Danmark (Risør)

Kystringvinge hviler alltid med vingene samlet over ryggen. På internett finnes ikke in vivo bilder av vingeoversiden til Kystringvinge. Ikke en gang Adrian Hoskins, som har studert denne sommerfuglen i utstrakt grad, har publisert bilder av vingeoversiden.

På Lepidoptera.no har Dag Øivind Ingierd et foto av vingeoversiden av en Kystringvinge som var fanget i en Robinsonfelle.

Den oppleves som meget mørk når den flyr.
Kystringvinge setter seg fortrinnsvis på berg som har flekker med lav, slik som her. Det er svært vanskelig å oppdage den i slik kamuflasjeposisjon: vingeunderside og den skyggen sommerfuglen lager kan vanskelig skjenes fra bakgrunnen.

I følge Aschehougs sommerfuglbok (Irene Inman Tjørve og Lars Trolle, Sommerfugler i Norge, utgitt 1999) må Kystringvinge ha en kroppstemperatur på 32 °C for å kunne være aktiv. Den er derfor svært avhengig av å bli oppvarmet i solen. Ved å sitte på berg oppnår sommerfuglen både varmeeffekt fra solen og fra underlaget.
På nettstedet Lepidoptera.no er det pr 080512 gjort 33 registreringer av Kystringvinge på 26 ulike steder i Norge.

Som en ser av kartet følger observasjonene kysten. Navnet Kystringvinge er et godt norsk navn på sommerfuglen.

Grunnet dens fantastiske evne til å kamuflere seg i terrenget, og at den er vanskelig å se når den flyr, tror jeg at det er lett å overse Kystringvinge. De to nordligste observasjonene på kartet er Askøy og Øygarden.
I England er det fire-fem ulike underarter av Kystringvinge. Mønsteret på vingeundersiden kan variere noe med lokaliteten. På Kontinentet finnes den på lokaliteter der det er varmt.
Hipparchia er navnet til en gresk filosof. Det er omkring 20 sommerfugler med "etternavnet" Hipparchia. Semele er fra gresk mytologi. Alt i alt er navnet Hipparchia semele tatt fra løse luften og fullstendig uten mening (og sier intet om sommerfuglen, verken av biologisk eller økologisk karakter). I klar motsetning til Gonepteryx rhamni som i navnet knytter et karakteristisk trekk ved Sitronsommerfuglen, og i tillegg angir en viktig næringsplante for larven til Sitronsommerfugl.