TILBAKE TIL STARTSIDEN

Mnemosynesommerfugl - Parnassius mnemosyne

Ole Terland, 051112
Mnemosynesommerfugl, Øyeskredene, Gamle Rødalsveg, Tafjord (Norddal), 220612.

Mnemosynesommerfuglen kommer neppe til deg. Du må oppsøke den. Den flyr i sonen like under fjellets fot (se oversiktsbilde nede på siden), der det årlig går snøras som holder vegetasjonen nede, slik at larvens vertsplante Lerkespore Corydalis intermedia kan vokse. Lengre nede vokser vier og annet kratt, som hindrer lerkespore i å vokse. Denne dagen så jeg mange Mnemosynesommerfugler. Men de fløy raskt og lenge om gangen, og de hadde svært korte stopp. Jeg brukte tre dager for å ta ett eneste bilde.

Mnemosynesommerfuglen har et særskilt flyvemønster: raske vingeslag som gir den høy hastighet, så en kort glideflukt, på ny raske vingeslag. Den fulgte terrenget som en missil. Den fløy tilsynelatende uten å bli påvirket av tildels sterk vind.

Fotoapparat: kompaktkamera, 5 x optisk zoom. Klarte ikke å være rask nok med et bedre speilreflekskamera: sommerfuglen var vekk før jeg klarte å fokusere.

Imago flyr kun i 5 uker. Overvinter som egg. Eggene klekkes om våren, og larven lever på Lerkespore.

Det er to registreringer på Lepitoptera.no
Mnemosynesommerfuglen er kanskje Norges mest undersøkte sommerfugl, og den har egen verneplan (se nettsidene under).

Faktaark (ytterst delikat layout, klar, kortfattet og presis tekst).

En fantastisk fin oversikt (hvor i Norge Mnemosynesommerfuglen finnes, vernestatus, genetisk forskning) er fritt tilgjengelig på internett.
Øyeskredene, Gamle Rødalsveg, Tafjord, juli 2011. Mnemosynesommerfuglen flyr i det øverste grønne beltet. Rasområdet er svært bratt, men ikke så høyt. Med så lave skyer er det kun en og annen Bergringvinge som er ute og flyr. Et opplysningsskilt forteller at det er påvist 25 ulike dagsommerfugler i dette området.
Mnemosyne er fra gresk mytologi, navnet på guden for hukommelse. I norsk dagligtale kjenner vi "memorere". Parnassius er latinisert form av Parnassus (Parnassos), som er navnet på et fjell i Hellas. Alle sommerfuglene i slekten Parnassius er knyttet til alpine eller subalpine fjellområder.