Tilbake til Startsiden

Skogringvinge - Pararge aegeria

Ole Terland, 030117

Placeholder Picture

Skogringvinge (Pararge aegeria), 070616, Logedalen (Farsund)

Skogringvinge er knyttet til skog. Dette i motsetning til at de aller fleste dagsommerfugler unngår å fly inn i skog.

Skogringvinge hann soler seg på bakken der det er sollysninger. Etter som solen flytter seg over himmelen i løpet av dagen, flytter også den solfylte plassen seg. Da følger Skogringvinge med, slik at Skogringvinge sommerfuglen stadig flytter seg til nye steder. Sannsynligvis sitter hannen på utkikk etter forbipasserende hunner.

Dersom en annen Skogringvinge hann flyr ned til en lysning i skogbunnen, vil den sommerfuglen som satt der umiddelbart fly opp. De to sommerfuglene flyr så rett opp i luften, etter en spiralformet bane. Det ender alltid med at den sommerfuglen som satt på bakken, er den som vender tilbake. Prinsippet er at "eieren vinner alltid". Dette er ingen kamp eller konkurranse. Det tolkes som et rituale, der "eieren" sier at jeg var her først, og den nyankomne sier "beklager, jeg visste ikke at denne solplassen var opptatt".

Skogringvinge lever i gjennomsnitt i 7 dager, men kan bli inntil 3 uker gammel. I Danmark danner den tre generasjoner pr sommer, slik at den flyr fra tidlig vår til sent på høsten. I Norge flyr Skogringvinge i mai og juni (med et fåtall observasjoner i juli). Dette taler for at i Norge har denne sommerfuglen kun en generasjon.

Placeholder Picture

Skogringvinge, 070616, Logedalen (Farsund). Vingeunderside hos samme individ som på bildet over.

Levevis: Skogringvinge lever i tretoppene i skog, både løvskog og i barskog. Av Skogringvinge hann er 6 av 10 sittende på bakken, mens 4 av 10 flyr eller oppholder seg oppe i trekronene. Hunnene oppholder seg i tretoppene eller skjuler seg på bakken. Kunnskapen om atferden til Skogringvinge hunn er av denne grunn begrenset. 

Hørsel: Skogringvinge har hørsel, og kan respondere på lyd. Sannsynligvis er hørselen et av flere forsvar mot å bli spist av fugler (sommerfuglen er knyttet til oversiden av skogen, der fuglene også oppholder seg). Høreorganet (Vogel's organ) er lokalisert på framvingen, nær kroppen. Det er entydig vist at lyd fører til nervesignaler i nerven som går fra dette enkle øret, og det er vist at sommerfuglen responderer på lyd.

Ut fra dagens (2006) viten, er det kun 9 ulike sommerfugler som har hørsel. På den annen side kan omtrent 20 ulike sommerfugler lage lyd. (Et stort antall nattsommerfugler som kan høre sonarlyden sendt ut av flaggermus).

Dagpåfugløye lage flere ulike typer lyd, der lyden er så høy at jaktende fugler blir skremt. Lyd lages ved at vingene gnis mot hverandre.


Overvintring: Skogringvinge er den eneste sommerfuglen som kan overvintre både som larve og som puppe. Den overvintrende puppen gjør at Skogringvinge kan fly tidlig vår, og den overvintrende larven gjør at sommerfuglen kan klekkes senere på våren eller om sommeren.

Placeholder Picture

Den overvintrende puppen klekkes til sommerfugl tidligere enn den overvintrende larven. Dette gjør at Skogringvinge kan sees over en lengre periode, tross at hvert individ har kort levetid (7 dager).


Kartet til venstre er hentet fra nettstedet Lepidoptera.no.

På Lepidoptera.no er det pr 100816 gjort 74 registreringer av Skogringvinge i Norge.
På grunn av sin levemåte, der det stort sett kun er hanner som sitter på bakken på lysninger i skogen, er sommerfuglen sannsynligvis underrapportert. For et utrenet øye er dette en "vanlig brun" sommerfugl på litt avstand. Også av denne grunn kan den lett oversees.

Som en ser av kartet til venstre, er de fleste observasjoner gjort i Telemark og i Østlandsområdet. Jeg observerte den i Farsund kommune. Den er også sett i Hardanger (Kvam), i Kristiansund og på Smøla.

Aegeria er hentet fra antikk mytologi, der Aegeria var gud for blant annet gravide kvinner. Hva "Pararge" er utledet fra, har jeg ikke funnet ut.

Referanser:
Davies NB. Territorial defence in the speckled wood butterfly (Pararge aegeria): The resident always wins. Anim Behav (1978) 26:138-147.

Mahony SJ. Hearing in the speckled wood butterfly, Pararge aegeria. Doktoravhandling: Carleton University, Ottawa, Canada. 2006. ISBN:978-0-949-27021-9. Avhandlingen er (gratis) tilgjengelig i sin helhet på internett.