TILBAKE TIL STARTSIDEN

Sørringvinge - Lasiommata megera

Ole Terland, 011114
Sørringvinge, 051014, Roma (Italia)

Sørringvinge hann har et bredt sort bånd i diagonal retning. Sørringvinge hunn mangler dette brede, sorte båndet. Ellers er tegningene like hos hunn og hos hannen.

Primo oktober 2014 var det fortsatt varmt vær i Roma, sol fra skyfri himmel og temperatur 20-22 grader i skyggen.
Sørringvinge, 051014, Roma (Italia).

Venstre bakvinge er sterkt skadet.

Dette er et annet eksemplar enn sommerfuglen på det øverste bildet.
Kartet til venstre er tatt fra nettstedet Lepidoptera.noPr 011114 er det på Lepidoptera.no gjort 41 observasjoner av Sørringvinge på 26 ulike lokaliteter i Norge.

Av kartet ser vi at Sørringvinge finnes på begge sider av Oslofjorden, og går ned til Tvedestrand på Sørlandskysten.

Sørringvinge er en relativt sjelden sommerfugl i Norge. I Roma forekom den i rik bestand da jeg var der i begynnelsen av oktober 2014, jeg trengte slett ikke lete etter den. Den fløy fortrinnsvis over mørk bakgrunn.
Denne sommerfuglen er nær beslektet med Klipperingvinge og Bergringvinge. De to sistnevnte har rike bestander i Norge. Som en ser fra nettstedet Lepidoptera.no har denne sommerfuglen sin nordlige grense ved Oslofjorden og nordlige deler av Sørlandskysten.
Lasiommata viser hen til at denne sommerfuglen har hår på øynene. Megera er fra oldtidens myologi, jeg vet ikke hva det skal lede tanken hen til hva angår denne sommerfuglen.