Tilbake til SOMMERFUGLER

Aurorasommerfugl - Anthocharis cardamines

Ole Terland, 150216
Aurorasommerfugl, hann Aurorasommerfugl (hann), 140515, Mælen (Jondal).


Dette bildet viser Aurorasommerfuglen i all sin prakt. Anthocharis betyr "blomst-vakker" eller vakker som en blomst (se også nederst på siden). Dette er et av mine aller beste sommerfuglbilder.

Bakerst sees forvingens overside. I midten sees forvingens underside, og fremst bakvingens underside.

Aurorasommerfugl er en middels stor sommerfugl, vingespenn 35-45 mm. Hannen har oransje felt på vingespissene. Hunnen mangler dette oransje båndet. Vingeoversiden hos hunnen har en ren, hvit farge, med mørke felt på vingespissene. Hunnen ligner dermed på kålsommerfuglene i flukt. Flyr kun en sesong, i mai og juni. Overvintrer som puppe.

Aurorasommerfugl, hunn Aurorasommerfugl, hunn, 130610, Hjortland (Bergen)

Vingeoversiden har en ren og klar hvit farge, men bildet yter ikke sommerfuglen full rettferdighet.
Aurorasommerfugl-vingeundersideVingeunderside hos Aurora sommerfugl, hunn, 130610, Hjortland (Bergen). Legg merke til at hunnen heller ikke har oransje bånd på forvingens underside.
Mens en hunn satt på et blad kom plutselig en hann flyvende. Bildet viser at hunnen løfter opp kroppen og gjør det umulig for hannen å kunne pare seg. Det hele gikk svært raskt. Bare sekunder senere (bildet under), hadde hunnen fløyet vekk, hannen er igjen over bladet!

På nettstedet Lepidoptera.no er det pr 150216 gjort 315 registeringer av Aurorasommerfugl på 184 ulike lokaliteter. Kartet til venstre er hentet fra nettstedet Lepidoptera.no. Kartet viser at sommerfuglen finnes sør for Nordland, med tilsynelatende totalt fravær i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal. Dette er interessant hvis det er riktig.

Det er lett å få øye på Aurorasommerfugl hann, som har gul-rød farge på vingespissene. Der jeg har funnet Aurorasommerfuglen flyr ganske mange Rapssommerfugler og noen kålsommerfugler. På avstand er det vanskelig å skjelne de hvite sommerfuglene fra hverandre.
Antocharis er sammensatt av antho som betyr blomst og charis som betyr vakker. "Sommerfuglen er vakker som en blomst". Cardamines er navnet på en forplante.