Tilbake til SOMMERFUGLER

Fløyelsringvinge - Erebia ligea

Ole Terland 310515
Fløyelsringvinge, 080805, Hesvik (Jondal)
Med utbredte vinger er Fløyelsringvinge jevnt brunlig med oransje bånd og flere øyeflekker. I flukt, derimot, virker den svart eller svært mørk.

Svært slitt sommerfugl. Her satt den i solen og varmet seg. Mange sommerfugler liker seg på denne tisteltypen.
I Cappelen's håndbok kalles denne sommerfuglen for Skogdjevel.

I alle mine håndbøker står det at dette er en av Norges mest vanlige sommerfugler. Den flyr fra slutten av juni til slutten av august. Hører hjemme i skogen, men sees ofte i utkanten av dyrket mark. Finnes også på hei. Sommeren 09 så jeg denne sommerfuglen i stort antall oppe i 500 m høyde. Over en strekning på 5 km kom jeg over minst 20 slike sommerfugler. Det er en ny sommerfugl for hver 250 m. Ut over det var det sikkert mange jeg ikke så.

I flukt virker den svart. Den har et virrende flyvemønster, og mange ganger oppleves det som om noe sort surrer forbi, raskt og forvirret. Vanskelig å følge den med øyne og se hvor den setter seg. Når den sitter med utbredte vinger, lyser det oransje mot deg, men dette oppfattes ikke når den flyr. Dette eksemplaret mangler et blindøye på forvingen. De aller fleste bilder av Fløyelsringvinge på internett har fire flekker på forvingen (to øyeflekker og to blindøyne) slik som på fotoet under.
Den har to overvintringer, første vinter som egg, andre vinter som larve.
Fløyelsringvinge, par, kopulasjon. 240713, Hesvik (Jondal).

En varm sommerdag, sterk sol, store kontraster mellom lys og skygge. Det var mitt barnebarn Marius (han var da 6 og 1/2 år) som oppdaget disse to sommerfuglene som satt dypt nede i gresset.
Fløyelsringvinge, 010808, Tørvikbygd (Kvam).
Denne forsøkte å gjemme seg mellom løv og greiner. Vi ser at forvingens underside også har øyeflekker i et oransje bånd. Bakvingenes underside kommer ikke så godt fram på bildet, men også her er svake mønstre i form av runde flekker.

På litt avstand ser denne sommerfuglen ut som et vissent blad. Naturen er full av visne blad. Genialt?!
Fløyelsringvinge, 110708, Frøysa (Stranda)
Denne sommerfuglen er trolig ikke så gammel. Uten skader på vinger og har jevne farger.

Merk at denne sommerfuglen har fire svarte øyne (forvingen), mens den på det øverste bildet kun har tre svarte øyne (forvingen). Det er en viss variasjon i antall øyne hos Fløyelsringvinge.
Pr 310515 er det på nettstedet Lepidoptera.no gjort 377 observasjoner på 188 ulike steder i Norge. Kartet viser at Fløyelsringvinge (Erebia ligea) finnes overalt i Norge. Fløyelsringvinge er ganske vanlig, men det er vanskelig å si med sikkerhet hva du har sett når du kun ser en mørk, forvirret skygge foran deg.


Gjelder Vestlandet: Sesongen 2011 har jeg observert 48 slike sommerfugler. Kun 3 av disse ble observert ved havnivå. Alle de andre er funnet ganske høyt til fjells.

Jeg har observert en Fløyelsringvinge som fløy i overskyet vær, det var kun 12 °C i luften. Sommerfuglens kroppstemperatur var kun 12 °C (målt med IR termometer, måleavstand 1 cm). Fløyelsringvinge er åpenbart tilpasset de tøffe forholdene i fjellet.


1