TILBAKE TIL STARTSIDEN

Gulflekksmyger - Carterocephalus palaemon

130611 Ole Terland
Gulflekksmyger, 040709, Mostraumen (Modalen).
Dette er en sjelden sommerfugl. Den står på rødlisten over truede dyrearter. Dette var første gang jeg så den. Svært liten sommerfugl. Klarte av den grunn ikke å få skarpe bilder. Sommerfuglen satt lenge stille på en vikkeplante, men problemet var belysningen og avstanden og størrelsen på sommerfuglen.
Gulflekksmyger, 020611, Loshamn (Farsund). Bakvingene ligger under forvingene. Forvingen nesten som en likesidet trekant. Suger nektar, se skyggen av sugesnabelen!
Den skinner i kveldssolen, og burde hete Gullflekksmyger
Pr 13. juni 2011 er det gjort 28 observasjoner av Gulflekksmyger på 22 ulike steder i Norge. Kartet er tatt fra nettstedet Lepidoptera.no
Bildet av Gulflekksmyger over er utsnitt fra dette bildet, der det også var en Pantermåler. Disse to sommerfuglene er omtrent like store. Loshamn (Farsund), 020611.
Carterocephalus er sammensatt av cartero som betyr postbud og cephalus som betyr hode, altså postbudhode. Palaemon er fra gresk mytologi, med ukjent betydning. Pussig vitenskapelig navn, som egentlig ikke betyr noe som helst. Det norske navnet Gulflekksmyger beskriver sommerfuglen ganske presist og er dessuten vakkert og poetisk.