TILBAKE TIL STARTSIDEN

Rappringvinge - Maniola jurtina

Ole Terland 040212
Rapp i navnet Rappringvinge henspeiler på vertsplanten rapp, men larven kan leve på mange gresstyper. De jeg har sett var slett ikke rappe i betydningen raske. De fløy korte stykker, og satt mye på bakken eller på blomster.

Finnes kun langs kysten fra Svenskegrensen til Sognefjorden (se kart nederst på siden).
Fotografert på Finnestad (Stavanger), 25. juli 2010. Hann med duftskjell (mørkt felt på framvingen)
Vingeunderside hos Rappringvinge.
Pr 040212 er det gjort 117 observasjoner av Rappringvinge på 68 ulike lokaliteter. Kartet hentet fra nettstedet Lepidoptera.no

Leg merke til at registreringene på Lepidoptera.no strengt følger kysten av Sør-Norge, med et par unntak.