TILBAKE TIL STARTSIDEN

Skoghvitvinge - Leptidea sinapis

Oppdatert 13. februar 2011
Skoghvitvinge 140609, Steinsdalsvatnet (Modalen)
Som en hvit sommerfugl er den vanskelig å identifisere i flukt. Men den liker seg bare på lune steder, den flyr like over bakken, er mindre enn kålsommerfuglene. Men den er liten, og vingene har form som et stilisert hjerte. Noe gråaktig skjær over seg. Ikke særlig iøynefallende eller vakker. Jeg har nok sett den mange ganger før, men den er liksom så anonym at den bare får lov å fly uten at jeg legger ordentlig merke til den.
Samme dyr som over, utsnitt av hode og føtter.
Pr. 13 februar 2011 er det gjort 41 observasjoner av Skoghvitvinge på 31 ulike steder i Norge på nettstedet Lepidoptera.no. Kartet er fra nevnte nettsted.


Pr 13. februar 2011 er det ikke gjort registreringer av Enghvitvinge (se neste boks), som er identisk i ytre morfologi, men som flyr på enger. Leptidea sinapis flyr i skogområder.
Så sent som i 1988 ble det påvist at det finnes to ulike arter: Skoghvitvinge (Leptidea sinapis) og Enghvitvinge (Leptidea reali). Det er ikke mulig å se forskjell på dem, men de lever i hvert sitt habitat. En hann kan ikke se forskjell på hunn av den ene eller andre sorten og kurtiserer hunnen av begge typer. Men en hunn aksepterer kopulering kun med en hann av samme art. Skoghvitvinge lever bare i 5-7 dager.
Referanse: Magne Friberg, Zoologiska Institutionen, Stockholms Universitet, flere ulike artikler funnet på nettet.

Les mer om Enghvitvinge på NORLEP.
Jeg har ikke klart å finne ut hva Leptidea betyr. Men sinapis er navn på en forplante. Reali viser til navnet på sommerfuglforskeren (Real) som klarte å identifisere arten Enghvitvinge i 1988.