TILBAKE TIL STARTSIDEN

Tistelsommerfugl - Vanessa (Cynthia) cardui

Ole Terland 010415
Denne sommerfuglen har to vitenakspelige navn, se overskriften. I Norge gjelder Vanessa cardui, i mange andre land brukes navnet Cynthia cardui
Tistelsommerfugl (Vanessa cardui) er en stor sommerfugl (vingespenn 6 cm). De vi ser om våren kommer fra Nord Afrika eller Midtøsten. Lager en generasjon i Norge.

4. september 2010 i Herand (Jondal). Dette eksemplaret er ganske sikkert klekket i Norge. Den satt mye på en Sommerfuglbusk like i nærheten, men fløy flere ganger og satte seg på en steinmur, hvor den er fotografert.

Tistelsommerfuglen har vært brukt som modell for å avsløre hvordan sommerfugler kan fly med vingeslag. Se dette fascinerende oppslaget.
Denne ble funnet 9. juli 2009 på en forblåst fjelltopp (434 moh) på Rollandsfjellet i Åsane (Bergen). Det er både fascinerende og nesten uforståelig at denne sommerfuglen har fløyet flere tusen kilometer for å komme hit. Kilde: Adrian Hoskins. Les mer om mirasjonsmønstert til Tistelsommerfuglen nederst på siden.
I følge Adrian Hoskins er Tistelsommerfugl verdens mest utbredte (geografisk sett, ikke i antall) sommerfugl. Det kommer av at den har svært sterk migrasjonstrang (flyr alltid nordover, senere på sommeren nord-vest, dette flyvemønster gjelder også i Nord Amerika), og larvene kan leve på en lang rekke forplanter.

Sommerfuglen til venstre er samme individ som på det øverste bildet. Her sitter den og suger nektar på en Sommerfuglbusk.
Praktfull sommerfugl! Se det fargespillet!

Hesvik (Jondal) 5. september 2010.
Pr 1. april 2015 er det gjort 279 observasjoner av Tistelsommerfugl på 170 ulike steder i Norge. Kartet til venstre er hentet fra nettstedet Lepidoptera.no

Den flyr langt nord i landet, den er observert i Lofoten, som kartet viser.

Stor og praktfull sommerfugl. Den er ikke lettskremt, og bryr seg lite om fotografen. Den 22/3-15 var jeg en tur til Barcelona: det var en kald dag, ikke sol. Likevel fløy den livlig i noen hekkplanter. I Norge kan vi se den først i mai/juni.
Vanessa er hebraisk og betyr sommerfugl. Jeg gjetter at cardui refererer til at sommerfuglen minner om et stilisert hjerte. Vanessa cardui skulle da kunne bety hjerteformet sommerfugl. På engelsk heter Tistelsommerfugl Painted Lady.
Migrasjon av Tistelsommerfugl
Tistelsommerfugl finnes over hele kloden, med unntak av tropisk regnskog og enkelte områder i Sør Amerika. Stefanescu har studert migrasjon av Tistelsommerfugl over Spania:

Ynglestedet (utgangspunktet) for Tistelsommerfugl er i Nord Afrika, nord for Sahara, på Kanariøyene, Mallorca, og på den Arabiske halvøy. I Nildeltaet kan Tistelsommerfuglen opptre i så store bestander at den er et skadedyr for landbruket. Sommerfuglene flyr så rett nordover, senere på sommeren mer i vestlig retning. Sommerfuglen utnytter nordgående vinder (ref 2). Migrasjonen starter i april, og er høyest i mai og juni. Ved å følge definerte sommerfugler er det dokumentert at de fløy 40 km i løpet av 2 dager, da rett nordover.

Så snart sommerfuglen er i Spania, begynner den å formere seg. Tistelsommerfuglens larver kan bruke 21 ulike vertsplanter. Antall Tistelsommerfugler øker så i antall. I Spania er det estimert at det kan dannes 3 til 4 generasjoner pr år. I laboratorieforsøk i Egypt kan Tistelsommerfuglen ha 8 generasjoner pr år.

I motsetning til Admiral og Stor kålsommerfugl, er det ingen observasjoner på at Tistelsommerfuglen flyr sørover tidlig høst. Ingen Tistelsommerfugler overlever vinteren på det Europeiske kontinentet (med unntak av øyer i Middelhavet). Det betyr at alle Tistelsommerfuglene som kom som immigranter om våren, og de som er klekket i Europa i løpet av sommeren, dør.
Referanse 1: Stefanescu C. Migration patterns and feeding resources of the Painted Lady butterfly, Cynthia cardui (L.) (Lepidoptera, Nymphalidae) in the northeast of the Iberian peninsula. Miscel-lania Zoologia 1997;20:31-48.
(Referansen kan leses gratis på internett).

Referanse 2: Stefanescu C, Alarcón M, Avila A. Migration of the painted lady butterfly, Vanessa cardui, to north-eastern Spain is aided by African wind currents. Anim Ecol. 2007 Sep;76(5):888-98. Butterfly Monitoring Scheme, Museu de Granollers de Ciències Naturals, Francesc Macià, 51, E-08402 Granollers, Spain. canliro@teleline.es

Kommentar: Tistelsommerfuglen dør ved 5 °C og larvene/puppene tåler heller ikke lavere temperaturer. Tistelsommerfuglen er altså ikke i stand til å overleve vinteren i det kontinentale Europa. Det blir da et definisjonsspørsmål om Tistelsommerfuglen finnes over hele kloden (slik Adrian Hoskins sier) eller ikke. Jeg mener den kun finnes der den lever (alle stadiene) året rundt, altså at den kun finnes i sine kjerneområder. I Norge er Tistelsommerfuglen bare på visitt, uten mulighet til å føre slekten videre, selv om det klekkes Tistelsommerfugler også i Norge. Livssyklusen til Tistelsommerfugl blir dermed en helt annet enn livssyklusen til Gammafly og Admiral sommerfugl.