TILBAKE TIL STARTSIDEN

Seksflekket bloddråpesvermer Zygaena filipendulae

Ole Terland 230812
Seksflekket bloddråpesvermer 250707 Hoddevik (Selje). Bloddråpesvermer er ikke en ekte dagsommerfugl, selv om den har kølleformede følehorn. Denne sommerfuglen har en annen form på vingene. Den kalles nattsommerfugl, men er aktiv om dagen. Bakvingene er helt røde (se annet bildet).

Skal i følge mine håndbøker være vanlig. Men jeg kan aldri huske å ha sett denne sommerfuglen før sommeren 2007, selv om jeg har gått mye på tur i naturen helt siden guttedagene. Dette eksemplaret ble funnet i Hoddevik på Stadlandet. På denne lokaliteten fantes den i store mengder.

Se kart over registeringer nederst på siden.

Bergens Tidende hadde i juli 2008 bilde av en seksflekket bloddråpesvermer fotografert på Ølve (Kvinnherad).
Seksflekket bloddråpesvermer, 070810, Borhaug (Farsund). Foto: Endre Bjuland (observatør).

Legg merke til at de røde flekkene kan flyte delvis sammen. For denne sommerfuglen var jeg i tvil, og måtte be Leif Aarvik om hjelp til identifisering.
Larve, Seksflekket bloddråpesvermer,190612, Øyeskredene, Tafjord (Norddal)

Larven overvinterer opptil tre vintre før den forpupper seg.

Se Faktaark fra Universitetet i Oslo.
Pr. 230812 er Seksflekket bloddråpesvermer registrert 70 ganger på 48 ulike lokaliteter i Norge på nettstedet Lepidoptera.no. Kartet tatt fra nettstedet Lepidoptera.no

En observasjon på kartet er fra Gardermoen. Og jeg har funnet Seksflekket bloddråpesvermer i Øyeskredene i Tafjord. Dette viser at Seksflekket bloddråpesvermer kan leve ganske langt fra kysten. Likevel: registreringene på Lepidoptera.no viser at denne sommerfuglen er knyttet til kysten.

Registreringene på Lepidoptera.no avviker sterkt fra utbredelseskartet publisert i Fakatarket.
Zygaena kommer fra gresk zygon som er navnet på et redskap som to okser bærer for å kunne trekke. Typisk form for slikt spann ligner til forveksling antennene og hodet til denne type sommerfugler. Se et bilde i Wikipedia av et slikt oksespann.