TILBAKE TIL STARTSIDEN

Klipperingvinge - Lasiommata maera

Ole Terland 210317
Det norske navnet Klipperingvinge er svært beskrivende, da denne sommerfuglen trives foran fjellvegger (f.eks. veiskjæringer), og der det er grus og stein. Vingespenn 42-52 mm, hann og hunn er like store. Til forskjell fra Bergringvinge har Klipperingvinge ikke tre mørke linjer i midtfeltet på forvingene.

Klipperingvinge hunn, 270610, Hesvik (Jondal).
Klipperingvinge hunn er kjennetegnet med stort gul-oransje felt på forvingen.

Legg merke til at vingene er riflet. Dette kan ha betydning under glideflyvning. Se notat under Bergringvinge.
Klipperingvinge hann, 200609, Herand (Jondal).
Klipperingvinge hann mangler det store gul-oransje feltet på forvingen, og har bare små gule felt på 2 eller 3 ribber.

Klipperingvinge, 010710, Hesvik (Jondal)
Denne Klipperingvinge mangler hele venstre bakvinge, og har skader på høyre bakvinge. Likevel fløy den tilsynelatende perfekt.

Jantzen og Eisner publiserte i 2008 etter eksperimenter med Liten Kålsommerfugl at sommerfugler trenger kun framvingene for å fly normalt. Men en sommerfugl som mangler bakvingene kan ikke gjøre kjappe kursendringer, og kan ikke akselerere normalt. "Hindwings were found unnecessary for normal flight and useful only for evasive flight".

Klipperingvingen på bildet til venstre har altså nedsatt evne til å riste av seg en flyvende forfølger. Men kan ellers fly normalt.
Klipperingvinge, hann og hunn. Herand (Jondal), 020710. Skjelnes fra Bergringvinge ved at Klipperingvinge ikke har tre bølgende linjer på forvingens midtfelt. Klipperingvinge har to øyeflekker på bakvingen, men her er antydning til det tredje. Det kan Klipperingvinge ha.


Pr 210317 er det gjort 184 observasjoner (på nettstedet Lepidoptera.no) av Klipperingvinge i Norge. Kartet er tatt fra nettstedet Lepidoptera.no

Klipperingvinge er generelt noe lysere på fargen enn Bergringvinge. Men dette kan være vanskelig å se når sommerfuglen er i flukt. Men når en se på fotos, er det klare forskjeller mellom Klipperingvinge og Bergringvinge.
Hairy eyes, Lasiommata maearaKlipperingvinge, 020710, Knarrevik (Jondal). Denne sommerfuglen hadde fått dødelig skade ved at enden på kroppen var bitt av.

Fotoet er ikke så skarpt, men hårene som står mellom enkeltøynene er lett synlige. Disse hårete øyne har gitt navn til sommerfuglen.

Lasiommata kan være sammensatt av de greske ordene lasio som betyr hår eller ull og mata som betyr øyne, altså hår-øyne. I året 1758 hadde Linnaeus gitt navnet "Lasiommata maera" til Klipperingvinge. Maera er et mytologisk navn, uten at jeg er kjent med betydningen.

Referanse: Jantzen B, Eisner T. Hindwings are unnecessary for flight but essential for execution of normal evasive flight in lepidoptera. PNAS USA 2008;105:16636-16640.