TILBAKE TIL STARTSIDEN

Rapssommerfugl - Pieris napi

Ole Terland 260417
Hvis Norge skulle velge en nasjonalsommerfugl, må valget falle på Rapssommerfuglen. Den finnes i hele Norge, den er svært tallrik, flyr i regn og tåke, og på kjølige dager, og tåler det våte klimaet på Vestlandet like godt som det varmere og tørrere klimaet på Østlandet. Og den finnes i høyfjellet og i Finnmark fylke. En nyklekket Rapssommerfugl er guddommelig vakker. For meg er en slitt og værbitt Rapssommerfugl enda vakrere fordi dens slitasje er et synlig bevis for at sommerfugler lever i og sammen med naturen. Filmsnutten lengre nede på siden viser en av sikkert tusen farer som en Rapssommerfugl må takle.

Rapssommerfugl, hann, Balestrand, 100508. Dette er en middels stor sommerfugl, som flyr lavt over engen, og kan finns i stort antall på blomsterrike enger. Kan - når den patruljerer (hann som leter etter en hunn?) - fly lange strekninger, følger sikksakk linjer, og for en iakttaker virker flyveretningen noe tilfeldig og planløs (se neste avsnitt). Som oftest kommer den tilbake samme ruten. Flyr en Rapssommerfugl i fra deg, er det bare å vente. Den kommer tilbake etter en tid.

Oversiden av vingene minner mye om liten kålsommerfugl. Det er når den sitter i hvilestilling og vingenes underside vises, at en ser at det er Rapssommerfugl. På engelsk heter den Green-veined White, og på dansk heter den Grønnåret kålsommerfugl. Dette for å understreke det særlige kjennetegnet, nemlig grønnmarkerte vener på undersidene av bakvingene. Dette kjennetegnet sees tydelig på bildet over og på bildet under. Burde het "Grønnvenet kålsommerfugl" på norsk. Raps forbinder jeg med Skåne, først og fremst. Jeg tror ikke det dyrkes mye raps i Norge.
At enkelte sommerfugler, f.eks. Rapssommerfugler, følger sikk-sakk baner, samt at banen virker tilfeldig og planløs, er mest sannsynlig en atferd utviklet for å redusere risiko for å bli tatt av fugler. Et slikt flyvemønster gjør det vanskeligere for en fugl å treffe sommerfuglen. På tross av dette har jeg observert at en rapssommerfugl ble tatt i luften av meis.
Rapssommerfugl, Vågsbotn i Åsane (Bergen), 150511

I slikt vær er det uråd å fly, så her må sommerfuglen bare holde seg fast! Rapssommerfuglen får mye juling i kald (12 °C) vind.


Rapssommerfugl hann har enten en (1) mørk flekk midt på forvingene, som på bildet til venstre, eller ingen mørk flekk på forvingens overside (bildet i neste rubrikk).


Under gunstige forhold har Rapssommerfugl hann en levetid på to uker. Hunnen har noe lengre levetid.

Referanse: Wedell N, Wiklund C, Cook PA. Monandry and polyandry as alternative lifestyles in a butterfly. Behavioral Ecology (2002)13:450-455.

Rapssommerfugl hunn, Årsand (Jondal) 050510 har to mørke flekker på oversiden av forvingene. Liten kålsommerfugl har også to mørke flekker, men de er tydeligere og de er runde i form. Hos Rapssommerfugl er flekkene firkantede. Dette er et sikkert kjennetegn.
Rapssommerfugl, par, 310712, Vågsbotn (Bergen).

Sommerfuglenes genitalia er utformet på en slik måte at kun samme art er i stand til å pare seg.

Rapssommerfugl hun er polyandrøs og en hunn parer seg i gjennomsnitt 2,5 ganger, flertallet 2 eller 3 ganger. Et mindretall parer seg kun 1 gang, og noen ganske få 4-5 ganger.

Ejakulatet har et volum på 4 µL med en vekt på ca 4 - 5 mg. Det er påvist at ejakulatet som hannen overfører til hunnen i tillegg til spermier inneholder næringsstoffer. Disse næringsstoffene kan eggene bruke til sin utvikling. Men hunnsommerfuglen får i tillegg tilført energi gjennom sædpakken. Hunner som parer seg oftere lever lengre enn hunner som parer seg få ganger.

Neste paring kan være 3-5 dager etter den forrige. I neste rubrikk sees en hun som avviser en hann. Mest sannsynlig har denne hunnen paret seg for kort tid siden.

Kopulasjonen tar i gjennomsnitt en time. Om paret blir forstyrret flyr hannen avsted med hunnen på slep. Uten å være klar over det, forstyrret jeg dette paret, som satt nede i gresset. Så fløy hannen omkring, og til slutt satte seg på denne blomsten. På dette bildet henger hunnen ned.

Referanse:Wiklund C, Kaitala A, Lindfors V, Abenius J. Polyandry and its effect on female reproduction in the green-veined white butterfly (Pieris napi L.). Behavioral Ecology and Sociobiology (1993) 33:25-33.

Kaitala A, Wiklund C. Polyandrous female butterflies forage for matings. Behavioral Ecology and Sociobiology (1994) 35:385-388.
Hunnen står stille og hannen beveger vingene (uskarp sommerfugl). På denne engen var det 2-3 rapssommerfugler pr kvadratmeter. Stadig kurtisering. Denne hunnen avviser hannen ved å bøye kroppen opp i luften.
Legg merke til at det gule feltet på forvingens underside går i ett med bakvingens underside, slik at når bakvingen overlapper forvingen fullstendig, skiller ikke forvingen seg ut. Det var kun 12 °C i luften (og kroppstemperaturen i sommerfuglen var også 12 °C). Ved å holde vingene slik at de overlapper reduseres varmetapet til et minimum. Når jeg tok denne sommerfuglen ut i solen, foldet den vingene ut. Dermed økte arealet for soloppvarming. Biologien er elegant!Pr 250417 er det gjort 1128 observasjoner av Rapssommerfugl i Norge (Lepidoptera.no). Rapssommerfugl finnes over hele Norge som en ser av kartet som er tatt fra nettstedet Lepidoptera.no. Legg særlig merke til punktet lengst nord og øst på kartet!

I 2010-2016 (7 sesonger) utgjorde Rapssommerfugl 23 % av mine sikre sommerfuglobservasjoner og på første plass. Jeg mener å ha oppdaget at "uansett hvordan sommerværet er, så svikter ikke Rapssommerfuglen".

I 2009 kom jeg over et sted hvor det ynglet av rapssommerfugl, på et utklekningssted på et jorde. Se bildet nederst på siden.Rapssommerfugler, 060609, Herand (Jondal).
Intenst hvite sommerfugler er vanskelige å fotografere i sollys, dessverre ikke premiebilde, teknisk sett.
Ble kalt Nepesommerfugl i Aschehougs sommerfuglbok fra 1954.

Napi viser til raps, hvis vitenskapelige navn er Brassica napus. Pieris er navn på en av Musene (Guder for ulike kunstarter) i gresk mytologi. Navnet stammer fra fjellet Pieria, som er en fjelltopp i nærheten av fjellet Olympus. Pieria er også et geografisk område i Hellas. Dette er nok et eksempel på at et vitenskapelig navn til en sommerfugl er tatt fra løse luften, nærmest som et fantasinavn.