TILBAKE TIL STARTSIDEN

Engsmyger - Ochlodes sylvanus

Ole Terland 270417
EngsmygerEngsmyger, 060609, Herand (Jondal).

Finnes fra havnivå til 2000 moh (fjellsider). Flyr raskt, like over bakken. Underfamilien kalles Skippers eller Darts (piler) på engelsk. Denne type sommerfugler flyr svært raskt og ytterst presist. Hvordan den har fått det norske navnet "smyger" er uklart for meg. Den soler seg med forvingene holdt på skrå, slik som på dette bildet. De fleste i denne familien er sjokoladefarget.
Engsmyger, 010711, Tørvikbygd (Kvam)

Engsmyger har spesielle øyne, som tillater godt syn, og synsfeltet er sannsynligvis svært bredt. Pannen er usedvanlig bred. På dansk kalles denne type sommerfugler for bredpanner. På bildet kan vi også ane sugesnabelen som ligger mellom palpene. Denne sommerfuglen var paralysert og hadde en kroppstemperatur på 19,2 °C (IR termometer, måleinngang 4 mm fra kroppen). Været slo plutselig om fra sol til overskyet, og lufttemperaturen var kun 17 °C. Sannsynligvis ble den overrasket av væromslaget, og fikk for lav kroppstemperatur og ble paralysert før den klarte å komme seg i sikkerhet. Det samme fenomenet har jeg sett for Rapssommerfugl, Brunflekket perlemorvinge og Sitronsommerfugl, nemlig at de er fanget i kald skygge uten mulighet til å fly bort. Jeg sier at sommerfuglen er kuldefanget. Dog kan Sitronsommerfugl varme seg selv opp ved hjelp av skjelving, det kan ikke Engsmyger.
Engsmyger, hunn, vingeoverside
Engsmyger hunn, 050610 Hesvik (Jondal) til venstre og Engsmyger hann, 270610, Hesvik (Jondal) til høyre. Engsmygeren hviler vanligvis med forvingen på skrå (som på det øverste bildet). Begge disse satt med vingene flatt.
Engsymger, hunn, vingeundersideSamme hunn som på bildet over. Her sitter hun med vingene foldet sammen, slik at vingeundersidene sees. Den lot seg ikke forstyrre av fotografen som til tider var bare noe cm fra den.
Pr 270417 er det gjort 234 registreringer av Engsmyger på nettstedet Lepidoptera.no

Kartet til venstre er tatt fra nettstedet Lepidoptera.no

Kartet viser at Engsmyger finnes sør for 62 grader nordlig bredde.
Sylvanus er fra romersk mytologi, og er navnet på guden for skog, mark og dyreflokker. Bra navn for en sommerfugl som finnes på solfylte enger! Ochlo- i Ochlodes betyr noe i retning av å være i flokk. Altså: Ochlodes sylvanus = guden for skog, eng og dyreflokker er i en flokk (=mange).

Leksika forklarer at en anakondaslange smyger seg gjennom sumpen. Dette er i samsvar med min barnelærdom av hva det vil si å smyge, og det å være en smyger. Denne type sommerfugler beveger seg stikk motsatt av å smyge. Så jeg synes at navnet denne sommerfugltypen har, er direkte misvisende.