TILBAKE TIL STARTSIDEN

Dagsvermer - Macroglossum stellatarum

Ole Terland, 201114
Dagsvermer, 041014, Roma (Italia).

I internasjonal litteratur omtales den ofte som "Den europeiske dagsvermer".

Vingeslagfrekvens er 80 Hz. Dette er så høyt at vingeslagene lager en svak summelyd.

Denne sommerfuglen står fullstendig stille i luften når den suger nektar.

Dagsvermer er en liten sommerfugl med vingespenn 5,5 cm, med totalvekt 280 mg (en admiral sommerfugl veier ca 200 mg, og en rapssommerfugl veier ca 40 mg).

Dagsvermer lever 5 måneder som imago.
Energiforbruket under sveveflyving er det høyeste som er målt i dyreverdenen, unntatt for Kolibri-fuglen. Under sveveflyvning er energiforbruket 150-180 x energiforbruket når sommerfuglen sitter i ro. Til sammenligning kan et menneske øke sitt energiforbruk 20 x fra å være i ro til å yte maksimalt.

Energibalanse/gram(sommerfugl)/time:

Ut fra målinger av oksygenforbruk under sveveflyning, har en funnet energiforbruk som varierer mellom 68, 39 og 24 mg/g(sommerfugl)/h. Jeg velger å se bort fra den høyeste verdien, fordi dette gjelder en svært liten sommerfugl der små unøyaktigheter slår mye ut grunnet lav sommerfuglvekt. Jeg velger derfor et snitt av de to laveste tallen.

ENERGIFORBRUK: Estimert til 32 mg/g(sommerfugl)/h, eller 0,525 mg/g(sommerfugl)/min eller 8,75 µg/g(sommerfugl)/s. Dagsvermer veier 280 mg: Energiforbruk for sveveflyning hos Dagsvermer: 2,5 µg/sommerfugl/s. En dagsvermer drikker 211 µL nektar pr dag. Nektar inneholder 20% karbohydrater. En Dagsvermer får dermed i seg 42 mg karbohydrat pr dag. Sommerfuglen omsetter dette til 21 mg lipid.

ENERGIINNTAK: Dagsvermeren spiser tilsvarende 21 mg lipid pr dag.

ENERGIBALANSE: Dagsvermeren kan svevefly (svermefly) 2h20min på den mengden nektar Dagsvermeren kan drikke hver dag.

Ut fra en annen måte å regne på (energiforbruk pr vingeslag) kan Dagsvermeren fly 3h40min pr dag. Energiinntaket tillater altså sveveflysning mellom 2h20min og 3h40min.

Se egen siden om hvordan svermere sveveflyr.

Se egen side om Bioenergetikk
Dagsvermer, samme individ som på bildet over. Bakvingen er guloransje på vingeoversiden.
Dagsvermer, samme individ som på fotosene over. Den fløy fra blomstene og satte seg i skyggen på en murkant. Om jeg ikke hadde fulgt den med øynene og sett hvor den satte seg, hadde jeg aldri oppdaget den der den satt i skyggen på denne murkanten.
Kartet til venstre er hentet fra nettstedet Lepidoptera.no

Pr 021114 er det gjort 49 observasjoner av Dagsvermer på 44 ulike lokaliteter i Norge.

Dagsvermer er en innvandrer som kun er på sommervisitt i Norge. Derfor kan den finnes over hele landet, slik dette kartet viser.

I motsetning til andre sjeldne sommerfugler, er det helt tilfeldig hvor du kan støte på denne sommerfuglen. Det er ikke større sjanse å se den ett sted fremfor et annet.