Tilbake til Startsiden

Sommerfugler - take-off

Ole Terland, 230117.

På disse sidene ser vi på det første vingeslaget når sommerfuglene letter fra underlaget. Sommerfuglen har forlatt underlaget allerede etter et halvt nedoverslag, og er 2-3 sommerfugler lengder oppe i luften og borte fra startstedet før det er gått 2 vingeslag. Det er ingen standard take-off prosedyre. Hvordan sommerfuglen sitter i forhold til omgivelsene synes å bestemme hvordan take-off gjennomføres.

Take-off - de ulike faser i hvordan en sommerfugl letter Take-off 1. En tropisk sommerfugl letter. Gjengitt med tillatelse av rettighetsinnehaver. Take-off 2. En Rapssommerfugl letter ved å fly rett bakover. Originale data ved Ole Terland Take-off 3. En Rapssommerfugl letter ved å fly rett bakover. Originale data ved Ole Terland Take-off 4. En Admiral sommerfugl letter ved å skyte seg selv opp som en pil. Originale data ved Ole Terland Take-off 5:  En Tistelsommerfugl letter fra når den holder vingene i 45 grader. Originale data ved Ole Terland