Tilbake til Startsiden

Gammafly - Autographa gamma 

Ole Terland, revidert 060218

Placeholder Picture

Gammafly (Autographa gamma), 150917, Løddesøl (Arendal). Foto: Endre Torleif Bjuland

Praktfullt bilde der en ser både den karakteristiske hvite gamma-tegningen (som har gitt nattsommerfuglens dens navn) og de lyse bakvingene med mørkere felt i ytre mellomfelt. Med utslåtte vinger er Gammafly et imponerende syn på tross av at vingespennet kun er 37 mm (32-43 mm).

Legg merke til den relativt brede thorax (brystkasse). Denne type (nattfly) sommerfugler har mer flyvemuskler (i vektprosent) enn dagsommerfugler. 

Gammafly mangler isolerende behåring på thorax. Dette henger sammen med at Gammafly er en sommerfugl som alltid befinner seg i en sommersesong. Se nederst på siden om hvordan Gammafly har årstidsbestemte migrasjoner mellom klimasoner.

Placeholder Picture

Gammafly (Autographa gamma), 300813, Årviknes (Jondal)

Gammafly flyr både om dagen (se bildet over) og om natten. Denne flyr i det som for meg er stummende mørke (så mørkt at det ikke var mulig å gå utendørs uten lys). Likevel klarer denne sommerfuglen å fly, og finne nektar. 

Hvordan Gammafly flyr

Gammafly kan svevefly (se egen side om sveveflyvning ,"hover" på engelsk, norsk litteratur bruker betegnelsen "sverme"), hvilket innebærer at Gammafly kan stå stille i luften, og den kan bevege seg opp/ned og til sidene trinnløst. Vingeslagfrekvensen er et sted mellom 40 og 80 slag/sekund. Vingeslagamplituden er ganske lav (60-100 grader). Sommerfuglen regulerer løft (løftekraft i vertikal retning) ved å regulere kroppens stilling i luften, samt å justere vingeslagsamplitude og vingeslagsfrekvens under alle deler av vingeslagssyklus. 

Å svevefly krever omtrent 3 x høyere energiforbruk enn ved vanlig fremoverflyvning hos en dagsommerfugl. Se egen side om bioenergetikk. 

Placeholder Picture

Gammafly (Autographa gamma), 090912, Årviknes (Jondal)

Tegningen gamma vises her godt. Når den sitter med vingene samlet, virker sommerfuglen liten i forhold til når den holder vingene utfoldet.

Dette lille frøet satt fast på Gammafly, fotografert 090912 (se annet bilde). Det viser at slike små insekter kan spre - ikke bare pollen, der sommerfugler har en svært viktig funksjon i naturen, men også små frø (dette er en ørliten blomst, trolig med tusenvis av frø). Jeg vet ikke hva slags blomst dette er.

Placeholder Picture

Gammaflys årstidsbestemte migrasjon i Europa

Arbeidet til Chapman et al (2012) er et gjennombrudd i forskningen omkring migrasjon av sommerfugler. Forskningsgruppen har bakkemålinger med lysfeller over en 33 års periode samt radarmålinger i 10 år.

Oppsummering av hvordan Gammafly migrerer i Europa:
- Gammafly flyr bare om natten, 6-8 timers flyøkt
- Gammafly følger vinden: Sommerfuglen velger den raskeste medvinden. Vindhastigheten er i gjennomsnitt 15 m/s (54 km/t), men kan være så høy som 25 m/s (90 km/t). Gammafly kan tilbakelegge 400 - 700 km på bare en natt.
- Gammafly korrigerer kursen i forhold til vindretningen, slik at kursen blir riktig (354° om våren, 169° om høsten)
- Gammafly flyr mellom 150 m og 1050 m over bakken (England)
- Gammafly flyr nordover om våren (mai, juni) og sørover om høsten (august, september)
- Avstanden mellom sørgrensen for sommerområdene i England og nordgrensen for vinterområdene i Middelhavsområdet er minst 800 km. Fra Norge er avstanden lengre.
- Antall Gammafly som kommer til England om våren veksler sterk: Årene 2000, 2003 og 2006 var det masseinvasjon, estimert til 225-240 millioner individer. De andre årene innvandret 10-40 millioner individer
- Antall Gammafly som forlater England om høsten er 4-5 x antallet som innvandret om våren
- Om sommeren er antallet Gammafly i Marokko, Egypt og Israel kun 2 % av antallet om vinteren
- Migrasjonen av Gammafly er essensielt for at arten skal bestå som art. Ved årstidsbestemte migrasjoner mellom klimasoner, er Gammafly alltid i en passende temperert sone hvor det god vegetasjon, og unngår den tørre og varme sommeren i Middelhavsområdet om sommeren, og den kalde og planteløse vinteren nord i Europa.


Gammafly (Autographa gamma), 100716, Årviknes (Jondal)

Gammafly med pollinier fra orkide

Nattsommerfugler deltar aktivt i å bestøve orkideer, spesielt Nattfiol. Sommerfuglen må presse seg inn i blomsten for å suge nektar, og den presser da hodet mot blomstens pollinier. Disse fester seg til sommerfuglens øyne (se utsnitt under). Når sommerfuglen så besøker en annen nattfiol, overføres pollen til den nye blomsten.

Merkand: Jeg klarte ikke å tolke bildet og jeg måtte spør overingeniør Leif Aarvik ved Universitetet i Oslo om hjelp. Takk til Leif Aarvik som har identifisert sommerfuglen som Gammafly med pollinier fra orkide festet til sine øyne. 

Placeholder Picture
Placeholder Picture

Utsnitt av bildet over. Her vises tydelig at polliniet sitter fast på facettøyet. Her kan du lese mer om hvordan nattsommerfugler bidrar til å bestøve orkideer. 

Placeholder Picture

Kartet er hentet fra nettstedet Lepidoptera.no pr 25/10-2017 

Punktene på kartet viser hvor Gammafly er blitt observert. Kartet viser at Gammafly kan finnes over hele landet.  Men så langt er det ingen registreringer fra Finnmark.

Fordeling av observasjoner over tid er slik:

Mai - 5%
Juni - 19%
Juli - 24 %
August - 17%
September 26%
Oktober 8%
November 1 %


Observasjoner i mai, juni og til midten av juli er individer som er kommet til Norge fra Middelhavsområdene. Observasjoner i august-oktober + siste to uker av juli er individer som er klekket i Norge. 


Gammafly sine larver kan leve på flere forskjellige planter som bjørnebær, kløver, maure og nesle. Det tar 8 uker fra egget er lagt til den voksne sommerfuglen er klekket.  

For faktaark på Lepidoptera.no, faktaark, se side

http://www.lepidoptera.no/arter/?or_id=5131&view=fakta

Referanser
Chapman JW et al. Seasonal migration to high altitudes results in major reproductive benefits in an insect. PNAS (2012)109:14924-14929. Artikkelen er ikke fritt tilgjengelig på nettet, men kan kjøpes for en rimelig penge.

Chapman JW et al. Flight orientation behaviors promote optimal migration trajectories in high-flying insects. Science (2010) 327:682-685. (Science har den fine politikken at artikler som er mer enn ett år gamle kan lastes ned gratis fra nettet, det kreves kun registrering)

Gamma i det norske navnet Gammafly viser til den hvite tegningen som er ganske lik den greske bokstaven gamma. Autographa betyr ganske enkelt autograf. Det vitenskapelige navnet er dermed selvforklarende. I Norge kalles denne typen sommerfugler for "nattfly", vitenskapelig navn Noctuidae. På engelsk heter den "Silver-gamma".