Tilbake til Startsiden

Timoteismyger - Thymelicus lineola

Ole Terland, 070219.
Timoteismyger er meget sjelden i Norge. På nettstedet Lepidoptera.no er det pr februar 2019 kun 7 registreringer, alle på Østlandet. Mine observasjoner er fra Danmark, hvor Timoteismyger er svært vanlig. Jeg tar med Timoteismyger fordi denne sommerfuglen har et flyvemønster som kalles "skipping flight" (se nederst på siden).

Placeholder Picture

Timoteismyger, Bork Havn (Danmark), 280717

Smygere er ekte dagsommerfugler, men skiller seg ut ved:

- bredt hode som gjør at øynene står relativt langt fra hverandre (på dansk kalles de "bredpanner")
- fremvingene holdes ofte i en skårposisjon når sommerfuglen hviler eller soler seg. Bakvingene holdes rett ut
- antennene ender i en klubbe som igjen ender i en bøyd spiss
- smygerne er usedvanlig dyktige til å utføre luftakrobatikk. På engelsk kalles de "darts" (piler) fordi de er lynraske og presise i sin flyvning. Derimot flyr de ikke over noe avstand.
Placeholder Picture

Timoteismyger, Bork Havn (Danmark), 280717

Vingeundersiden er jevnt gråbrun, uten flekker. 

I lav kveldssol ser vi tydelig at vingen ikke er glatt, men har små folder. Når vingene står rett ut fra koppen får sommerfuglen et større løft når vingene har disse små foldene (som da står vinkelrett på vindretningen) enn vinger som er fullstendig glatte (flat-plate-vinge-profil). Se eget oppslag om hvordan vingens profil påvirker flyegenskapene, samt hvordan riflingen i vingen påvirker glideflyvning.

"Å smyge" betyr "å gå stille eller forsiktig". En "smyger" er "et vesen som beveger seg stille og forsiktig".  F.eks nevner ordbøker at en "..pytonslange smyger seg gjennom sivet..". Jeg kan forsikre at en Timoteismyger ikke smyger. Tvertimot beveger seg med stor hastighet. Å kalle denne type sommerfugler for smygere er misvisende. 

Placeholder Picture

Timoteismyger, 230717, Bork Havn (Danmark)


Timoteismyger har mørk underside på hele antenneklubben. Dette er et sikkert kjennetegn som skiller den fra andre smygere, f.eks. engsmyger som er vanlig i Norge.


Kilde: Sten Drozd Lund. Danmarks Natur - Dagsommerfugle. Gyldendal, 2011.

Timoteismyger - "skipping flight"

Skipping flight betyr at det er en pause mellom hver vingeslagsyklus. Merk at denne måten å fly på ikke er publisert for Timoteismyger. Men min observasjon - se filmen under - er dokumentasjon for denne flyteknikken for denne sommerfuglen. Ved bruk av filmen under, må kilden oppgis. 

Filmen over viser hvordan en Timoteismyger flyr. Opptak (600 fps): Bork Havn (Danmark) 270717.

Filmen illustrerer:
Legg merke til at sommerfuglen glir sidelengs.
1. Vingeslagene er ikke kontinuerlige, men intermitterende. Det er to eller tre vingeslag i rask rekkefølge. Så en pause. 
2. I pausen mellom vingeslagene holder smygeren vingene rett opp (ergo ingen glideflyvning). Den glir fortsatt i samme retning som under vingeslagene.
3. Pausene der vingene holdes rett opp varer 17-25 ms. 

Uten løftekraft i 10 ms vil Timoteismygeren falle 0,5 mm mot bakken.
Uten løftekraft i 15 ms vil Timoteismygeren falle 1 mm mot bakken.
Uten løftekraft i 20 ms vil Timoteismygeren falle 1,8 mm mot bakken.
Uten løftekraft i 25 ms (den lengste pausen på filmen) vil Timoteismygeren falle 2,8 mm ned mot bakken.

Ut fra filmen får denne Timoteisommerfuglen tilstrekkelig akselerasjon (et bevegelsesmoment) i vertikal retning fra to eller tre vingeslag slik at den kan hvile i inntil 25 ms, uten å tape høyde over tid. De aller fleste sommerfugler som tar pause i vingeslagene holder vingene rett ut og veksler dermed mellom aktiv flyvning og glideflyvning. I motsetning til dette holder Timoteismygeren vingene rett opp i pausene. I denne posisjonen vil sommerfuglen "falle som en sten" mot bakken. Som en ser av listen over, faller den  nesten 3 mm i løpet av 25 ms. De påfølgende vingeslagene må derfor løfte sommerfuglen omkring 3 mm i vertikal retning, for ikke å tape høyde til neste vingeslagsekvens. 

Filmen varer omtrent 400 ms (0,4 s). Det er i alt 14 -15 vingeslag i løpet av 400 ms. Vingeslagsyklusene varer i tilsammen 280 ms. Pausene utgjør 120 ms (30 % av tiden). 

lineola i navnet betyr liten linje (linea=linje + -olus, der -olus gjør førsteleddet mindre). Peker sannsynligvis hen til at duftstripen hos hannen er en tynn, liten stripe. Thymelicus er fra gresk mytologi. På engelsk kalles denne type sommerfugler for "skipper", se over hvordan smygerne flyr. 

Referanse for "skipping flight" hos sommerfugler: Tolkningen kan være at løftekraften i hvert vingeslag er så sterk at sommerfuglen må ta pauser (i vingeslagene) dersom sommerfuglen skal holde konstant høyde. 

Munenori SUGIURA, Michio IMAFUKU, Takeshi OHTANI. Skipping flights in Ypthima butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae)
First published: 16 June 2010.
DOI: 10.1111/j.1479-8298.2010.00382.x
Denne vitenskaplige artikkelen er dessverre bak en betalingsmur.