TILBAKE TIL STARTSIDEN
Migrasjon av Admiral sommerfugl til og fra Skandinavia og Finland
Tilbake til fagsiden om Admiral sommerfugl

Admiral sommerfugl - Vanessa atalanta - vårregistreringer i Norge på Lepidoptera.no

Ole Terland 240515
Den 2. juni 2011 fant jeg to Admiral sommerfugler ved Lista fyr. Det finnes bare en mulig forklaring: de er kommet over havet fra Danmark. Korteste havstrekning er 120 km. Admiral sommerfuglen gjør 14 km/t med egen fremdrift, og hvis nordlig vind holder 5 m/s, vil den bruke 6 - 7 timer på en slik reise, uten mulighet til å hvile. Under kontinuerlig flyvning forbrukes omkring 1 mg lipid pr time aktiv flytid. En flytur fra Danmark til Lista krever da inntil 8 mg lipid. Dette tilsvarer at sommerfuglen bruker opp 30-50% av sine lipidreserver.

2011 var det rik innvandring av Admiral sommerfugler til Norge: den første observasjonen var 100411 i Stavanger, med i alt 18 andre observasjoner før min observasjon ved Lista Fyr den 2. juni 2011. Av disse 18 observasjonene var 14 vest for Lista og 4 øst for Lista.

I følge G Lid (1977) er alle Admiral sommerfugler som sees i mai-juli innvandrende individer. De kjennes igjen ved at de bærer preg av betydelig slitasje (Klikk denne lenken for å se et eksempel, Admiral funnet 9. juli 2009 i Åsane i Bergen).
Fra nettstedet Lepidoptera.no har jeg tatt de ti tidligste registreringene ("vårregistreringer") av Admiral sommerfugl i Norge for årene 2009 - 2013. Men i 2013 er det kun 6 vårregistreringer. Det er således 46 punkter på kartet.

For årene 2009-2014 fordeler de 10 (i 2013 kun 6 vårobservasjoner) første observasjonene seg slik:

Vest for Lista (Vestlandskysten): 40 observasjoner
Øst for Lista (Sørlandskysten + Østfold): 14 observasjoner
Admiral sommerfuglene som er observert i Østfold kan ha kommet dit via vestkysten av Sverige. Likeledes tror jeg at de to første observasjonene i 2014 i Trysil og i Sørum kan ha kommet langs Sveriges vestkyst. Det er en avvikende observasjon: 1 fra Trondheim.


Mest sannsynlig skyldes dette mønsteret at Admiral sommerfuglene har kommet over havet fra Danmark og trekker nordover. Da med oververkt på nordvestlig retning, med en mindre fraksjon som følger Sørlandskysten. Om våren trekker Admiral alltid nordover.


De ti første observasjonene av Admiral er i tidsrommene:
2009: 130409-210609
2010: 240610-040710
2011: 180411-310511
2012: 050412-120712
2013: 200513-230713 (kun 6 observasjoner før august måned)
2014: 210414-290514

Bestanden veksler sterkt fra år til år:
2010: 53 observasjoner på Lepidoptera.no
2011: 221 observasjoner på Lepidoptera.no
2012: 32 observasjoner på Lepidoptera.no
2013: 64 observasjoner på Lepidoptera.no
2014: 155 observasjoner på Lepidoptera.no
1976: Gunnar Lid ved Zoologisk museum i Oslo skriver i en artikkel i tidsskriftet Atalanta at det var usedvanlig mange Admiral sommerfugler dette året. Han bruker ordet "masseinvasjon".

Admiral sommerfuglen formerer seg intenst om sommeren i Norge
Fra databasen til Lepidoptera.no, kan en se at ca 30-40 % av observasjonene kan kalles "vårobservasjoner", mens 60-70 % av observasjonene kan kalles sensommer/høst. Dette kan bety at for hver innvandrende Admiral sommerfugl, klekkes fire nye Admiral sommerfugler. Alle de som innvandrer dør i løpet av sommeren. Alle de vi ser om høsten er klekket i Norge. En kan da estimere at Admiral sommerfuglen tredobles i antall i løpet av den norske sommeren. Hvor mange av disse som når til Catalonia eller andre steder sør for Alpene, er ukjent.
Referanse: Lid G. Observasjoner av Admiralen i Norge i 1976. Atalanta Norvegica, 1977;3:18-23. Artikkelen finnes i sin helhet som PDF format fritt tilgjengelig på nettet.