TILBAKE TIL STARTSIDEN

Admiral - Vanessa atalanta

Admiral sommerfuglens migrasjon til og fra Skandinavia
Vårregistreringer av Admiral sommerfugl på nettstedet Lepidoptera.no
Ole Terland 080315
Admiral - vanessa atalanta (klekket i Norge)
Admiral, 151006, Årviknes (Jondal).

Det hadde ikke regnet, men dannet seg dugg på en bordplate. Denne sommerfuglen har satt seg i le for kald trekk, og foldet ut vingene for å varme seg i morgensolen som nettopp var kommet opp. Den er nok for sent ute til å kunne komme til Catalonia før vinteren. Problemet er ikke bare temperaturen, men sommerfuglen er avhengig av tilgang til nektar. Fra 15. oktober og utover senhøsten er det svært lite nektarrike blomster. Så denne sommerfuglen vil neppe klare å føre slekten videre.

På Lepidoptera.no ble en Admiral sommerfugl registrert på Krossøy (Austrheim) så sent som 17. november 2014.

Admiral, 090709, Storsåta, Rollandsfjellet i Åsane (Bergen). Sannsynligvis er det fugler som har nappet etter sommerfuglen og påført den skader.

Vinger med stor slitasje og store skader taler for at sommerfuglen har levd lenge, mens nyklekkede sommerfugler har ingen skader.

Funnet på en forblåst topp på Rollandsfjellet i Åsane utenfor Bergen. I følge nettstedet learnaboutbutterflies.com
søker Admiral hann mot høyder (topper) for der å vente på forbipasserende hunner som de kan pare seg med. For å varme seg opp, setter de seg på varmt underlag (fjell som er varmet opp av solen) og får strålevarme mot undersiden av vingene, slik som her.
Solesnes (Jondal), 8. september 2007.

I solskinn endres fargene noe, det er ulikt fargespill etter vinkelen på solen, og hvordan du ser den.

Jeg har fotografert mange Admiral sommerfugler: hver gang jeg ser på bildene blir jeg skuffet i forhold til hvordan jeg opplevde dem med det blotte øyet. Den praktfulle glansen disse sommerfuglene har når en ser en med øynene, forsvinner i fotoapparatet.
Dette kommer av at Admiral har høy grad av strukturelle farger. Adrian Hoskins skriver at Admiral fotograferes best i sollys, og at fotografen må ta flere bilder med små variasjoner i vinklene, for å fange opp de strukturelle fargene.

Dog er det slik at når et menneske ser på et objekt, er det ørsmå bevegelser i øynene, slik at vi ser (selv om vi holder hodet stille) repeterende ganger fra ulike vinkler, og hjernen setter de ulike bildene sammen til en helhet. Derfor vil aldri et foto kunne gjenskape det du ser, uansett hvor avansert apparatet er. Det ferdige fotoet, om det er printet ut på verdens beste fargeprinter, har ikke strukturelle farger!
Les mer om strukturelle farger på nettsiden om Grønnstjertvinge.
Admiral sommerfuglen - langdistanseflyver og luftens mester

Admiralsommerfuglen forbuker ganske nøyaktig ett milligram (0,001 g) fett pr flytime. Dette tilsvarer en effekt på ca 10 mW. 93 % av den energien vingene utøver på omliggende luft brukes for å holde sommerfuglen i luften, og kun 7 % av energien brukes ti fremdrift. Les mer om hvordan sommerfugler flyr på egen side.
"Admiralsommerfugl som drikker nektar", se video.
Pr 080315 er det gjort 675 observasjoner av Admiral på 258 ulike lokaliteter i Norge. Kartet til venstre er tatt fra nettstedet Lepidoptera.no.

Bestanden av Admiral varierer sterkt fra år til år. Dette kan en tydelig se på antall registreringer pr år på Lepidoptera.no. Jeg finner også store variasjoner i antall observasjoner:
2010: 3 ulike individ (53 observasjoner registrert på Lepidotpera.no)
2011: 79 ulike individ (223 observasjoner registrert på Lepidoptera.no)
2012: 1 individ (32 observasjoner registrert på Lepidoptera.no)
2013: 19 ulike individ (65 observasjoner registrert på Lepidoptera.no)
2014: 69 ulike individ (155 observasjoner registrert på Lepidoptera.no)

Det er også svært store variasjoner i når den første Admiral sommerfugl blir rapportert observert på Lepidoptera.no

Admiral sommerfugler i de tre nordligste fylkene i Norge

På Lepidotera.no har jeg funnet kun en (1) tidlig observasjon av Admiral i Nord-Norge: Den 5. juli 2011 ble det observert en Admiral sommerfugl ved Sortland (Nordland fylke). Dette er så tidlig på året, at denne sommerfuglen må ha vært en innvandrer. Alle andre observasjoner er gjort i tiden 1. september til 6. oktober, med hovedvekt i tidsrommet 10. - 25. september. Admiral sommerfuglene observert fra september og utover, er sommerfugler som er klekket i Norge.

Initialt har Admiral sommerfuglen tendens til å trekke nordover, og senere går de over til å trekke sørover (Lid G. Observasjoner av Admiralen i Norge i 1976. Atalanta Norvegica, 1977;3:18-23. Artikkelen finnes i sin helhet som PDF format fritt tilgjengelig på nettet).
Vanessa er hebraisk og betyr sommerfugl. Atalanta er fra gresk mytologi.
Atalanta - gresk mytologi
Kong Iasos ønsket en sønn, og da Atalanta var født, ble han meget skuffet. Han tok barnet med til et fjell og la henne fra seg for at hun skulle dø av sult og kulde. Men en hunnbjørn fant barnet og tok henne til seg. Av bjørnen fikk hun stell, mat og varme. Etter en tid var det noen jegere som fant Atalanta og adoptere henne. Som voksen utviklet hun seg til å bli en fabelaktig jeger og en fremragende atlet. Neste gang du ser en Admiral sommerfugl med sin ufattelige flyvedyktighet, utholdenhet, fargespill og elegante profil kommer du aldri til å glemme det vitenskapelige navnet Atalanta. Bare tenk på den greske myten.


Rask sommerfugl? Admiral kan være urolig med svært korte stopp for å suge nektar. Kan være vanskelig å fotografere. Den flyr i tillegg raskt og bestemt. Det at den flyr raskt og er urolig, kan ha medvirket til at pionerne blant sommerfuglforskerne gav den artsnavnet Atalanta.