TILBAKE TIL STARTSIDEN

Stor bloddråpesvermer - Zygaena lonicerae

Ole Terland 120811
Stor bloddråpesvermer, 270711, Tafjord (Norddal)

Stor bloddråpesvermer er kjennetegnet med fem (5) røde flekker. Det er kun èn stor rød flekk ytterst på forvingen. Seksflekket bloddråpesvermer har derimot 6 tydelige flekker.

Fjellbloddråpesvermer har også fem flekker, men kjennes igjen på nesten gjennomsiktige vinger, og at flekkene er mer rosa. Generelt har Fjellbloddråpesvermer lavere tetthet av pigmentskjell.


Se Faktaark for Stor Bloddråpesvermer utarbeidet av Leif Aarvik ved Universitetet i Oslo

Stor bloddråpesvermer, 030708, Ervik (Selje). Praktfull sommerfugl på praktfull blomst!
Ved en lokalitet observerte jeg inntil 25 Store bloddråpesvermere på et lite område. Da forstod jeg hvorfor de kalles svermere: De kunne stå stille i luften, kunne fly raskt og kunne fly sent. Under flukt vises de røde bakvingene best, så det så ut som små røde bær som strøk over marken i alle retninger. Ytterst fascinerende! De hadde ikke fluktreaksjon overfor observatøren.
Stor bloddråpesvermer finnes i dag kun i kommunene Aurland, Selje, Norddal, Stranda, Rauma og Sunndal. Stor bloddråpesvermer er en rødlistet art.

Pr 160811 er det kun gjort to registreringer av Stor bloddråpesvermer på nettstedet Lepidoptera.no. De røde markeringene svarer til Ervika i Selje kommune og Tafjord i Norddal kommune. Kartet til venstre er tatt fra nettstedet Lepidoptera.no
Zygaena kommer fra gresk zygon som er navnet på et redskap som to okser bærer for å kunne trekke. Typisk form for slikt spann ligner til forveksling antennene og hodet til denne type sommerfugler. Se et bilde i Wikipedia av et slikt oksespann.

Lonicera er det vitenskapelige navnet for ulike planter i kaprifolslekten, f.eks. heter kaprifol Lonicera caprifolium. Jeg har ikke klart å finne koplingen mellom lonicera i botanikken og lonicerae i sommerfuglverden. Skulle jeg gjette, ville jeg tro at kan være en biologisk sammenheng som har gitt navn til sommerfuglen. Dessverre finnes ikke tilstrekkelig informasjon på internett. Hvis noen vet noe, er jeg takknemlig for svar. Kan sende e-post til ole.terlandAterland.no (du må bytte ut A med alfakrøll, dette for å unngå at e-post adressen skal oppdages av roboter).