TILBAKE TIL STARTSIDEN
Se også Idasblåvinge
Se også Tiriltungeblåvinge
Se også Vårblåvinge

Argusblåvinge - Plebejus argus

Ole Terland 280813
Argusblåvinge, 070813, Knarrevik (Jondal)
Denne sommerfuglen er til forveksling lik Idasblåvinge. Idasblåvinge hunn og Argusblåvinge hunn er noe forskjellige, så her er identifikasjonen klar: Argusblåvinge har flere svarte flekker omgitt av hvit ring. Men det er ikke alltid mulig å skjelne mellom en Idasblåvinge hann og en Argusblåvinge hann. På nettstedet Lepioptera.no er det nå tre muligheter for registrering: som Idasblåvinge, som Argusblåvinge eller som Idas/argus-blåvinge.

Svært liten sommerfugl, maksimalt 2 cm vingespenn. Fløy korte strekninger, lavt over bakken. Vårblåvinge er derimot en kraftig flyver, som flyr langt og høyt.
Samme individ som på bildet over.Pr 300813 er det på nettstedet Lepidoptera.no gjort 25 observasjoner av Argusblåvinge på 19 ulike steder i Norge.

Kartet til venstre er hentet fra nettstedet Lepidoptera.no

De fleste observasjonene er i Rogaland og Hordaland.
Adrian Hoskins skriver at Argusblåvinge er svært stedbundet og flyr bare noen meter fra der den er klekket. Han skriver videre at der Argusblåvinge og Idasblåvinge flyr side om side er det i prinsippet umulig å skjelne de to artene, med mindre man studerer frambenene. Se forøvrig Adrin Hoskins nettsted om Argusblåvinge. I England flyr ikke Idasblåvinge.

I følge norske eksperter:
.Arbusblåvinge er en lavlandsart, mens Idasblåvinge også går i høyden. Derfor er det Idasblåvinge en finner i høyereliggende strøk. I lavlandet slik som helt nede ved Hardangerfjorden er identifikasjonen vanskelig.
Denne sommerfuglen overvintrer som egg. Først neste vår klekkes egget, og larven begynner å spise og vokse.