TILBAKE TIL STARTSIDEN
Se også Argusblåvinge
Se også Vårblåvinge
Se også Idasblåvinge
Se også Engblåvinge

Tiriltungeblåvinge - Polyommatus icarus

Ole Terland, nyskrevet 240417
Tiriltungeblåvinge, hann, 190616, Knarrevik (Jondal).

Tiriltungeblåvinge, hann er jevnt blå på vingeoversidene. Ingen rad med svarte flekker langs bakvingekanten. Skilles derfor lett fra Idasblåvinge hann.


Generelt er det slik at Tiriltungeblåvinge er større om det er kun en generasjon pr år, og mindre om det er to generasjoner pr år. Størrelsen på den voksne sommerfuglen blir bestemt av hvilken vekt larven hadde da den "bestemte seg" for å la seg forpuppe. Signalet for å starte forpupping er avhengig av lys, temperatur, næringstilgang. Vingespenn varierer derfor ganske meget, fra 27 og til 37 mm. Meget slank kropp, så vekten er så lav som 30 mg (gjennomsnitt).

Tiriltungeblåvinge, hunn, 010814, Knarrevik (Jondal).

Dette eksemplaret har brun grunnfarge på vingeoversiden med blå dekkskjell. Men grunnfargen kan også være mer blålig. Hunnen har alltid en rad med sorte pletter med oransje flekker tett inntil. Disse flekkene kan variere fra svært tydelige til å sterkt avdempet.

Glansvingene (Lycaenidae) har to typer skjell: 1) Dekkskjell som ikke inneholder melanin eller andre fargepigment, men har en overflatestruktur som gir egenskap som fotoniske krystaller. Slike skjell sender ut lys generert i skjellene. Disse dekkskjellene gir sommerfuglen dens farger, og dens iridescens (metall-glans). 2)Basalskjell, som inneholder melanin.

Melanin absorberer varme fra lys, og er hos mange sommerfugler viktige for termoregulering. Forskning har vist at for P icarus har melanin en underordnet betydning for oppvarmingen av sommerfuglen. Derimot er oppvarming og avkjøling bestemt av hvordan sommerfuglen holder vingene (rett opp, 45 grader ut, 90 grader rett ut). Både oppvarming og avkjøling skjer raskest om vingene holdes 45 grader ut.
Tiriltungeblåvinge, vingeunderside, 080616, Einarsnes (Farsund)


Bildet til venstre viser en typisk vingeunderside hos Tiriltungeblåvinge (Referanse: Norges Sommerfugler, side 103, Figur 116u).

I motsetning til hos Idasblåvinge er det oransje båndet diskontinuerlig, og de svare flekkene er mindre, ofte kun små trekanter, og de svarte randflekkene mangler blå kjerner. Den svarte markeringen innenfor de oransje flekkene er ofte små vinkler, og ikke tykke buer.

Vingeundersidene kan variere meget fra en Tiriltungeblåvinge til en annen Tiriltungeblåvinge. Variasjonen går særlig på at sommerfuglen etter som tiden går mister dekk-skjell (ansvarlig for fargen) og blir dermed avbleket.


Tiriltungeblåvinge, 020714, Tafjord (Norddal).

Morfologisk er denne vingeundersiden svært ulik vingeundersiden på bildet over.

Engelsk utgave av Wikipedia oppgir at vingeundersiden er ulik hos hann og hunn ved at hunnens vingeunderside er mer brunlig enn hos hannen, som har en lysere vingeunderside.Pr 240417 er det 271 observasjoner av Tiriltungeblåvinge i Norge (på nettstedet Lepidoptera.no).

Kartet til venstre er tatt fra nettstedet Lepidoptera.no

Tiriltungeblåvinge finnes over hele Norge.

Imago lever i omkring 3 uker. Observasjonene i Norge (Lepidoptera.no) fordeler seg slik:
April: 3%
Mai: 36%
Juni: 41%
Juli: 18%
August: 2%


Observasjoner av ulike blåvinger på Lepidoptera.no (pr 031216). Med forbehold om regnefeil fra min side.
Tiriltungeblåvinge - 276
Vårblåvinge - 187
Idasblåvinge - 133
Dvergblåvinge - 82
Engblåvinge - 76
Myrblåvinge - 66
Brun blåvinge - 49
Sankthansblåvinge - 47
Polyommatus betyr mangeflekket og icarus er et navn fra gresk mytologi.