TILBAKE TIL STARTSIDEN

Idasblåvinge - Plebejus idas

Se også Argusblåvinge
Se også Engblåvinge
Se også Tiriltungeblåvinge
Se også Vårblåvinge
Ole Terland, oppdatert 230417
Idasblåvinge, hann, 080708, Flofjellet (Stryn)

Idasblåvinge finnes over hele Norge og går opp i fjellet. Vingespenn 20-28 mm. Dette er altså en liten sommerfugl (se også nederst på siden). Den flyr på heier og tørrmyrer og kan finnes i stort antall på lokaliteten. Larvene lever på røsslyng og ulike erteplanter.

Idasblåvinge, hann er kjennetegnet med en svart perlerad langs bakvingekanten, og ellers jevnt blå farge på oversiden av vingene.

Idasblåvinge, hunn, 080708, Flofjellet (Stryn)

Idasblåvinge hunn har langs vingekantene omtrent samme mønster som på vingeundersiden, med svarte flekker omgitt av oransje felt. Grunnfargen på vingeoversidene er mer brunlig, med anstrøk av blått.


Idasblåvinge, par, 080708, Flofjellet (Stryn)

Kopulasjonen varer i omtrent en time. Her viser hunnen noe av oversiden av vingene.
Registreringer av Idasblåvinge i Norge på nettstedet Lepidoptera.no. Kartet tatt fra nettstedet Lepidoptera.no. Pr. 230417 er det gjort 133 observasjoner i Norge.

Noen ganger er det ikke mulig å skille Idasblåvinge fra Argusblåvinge kun basert på ytre morfologi. Lepidoptera.no har tatt konsekvensen av dette, og tillater nå at en kan registrere som Idas/Argus-blåvinge der en ikke er sikker.

Bokverket Norges Sommerfugler oppgir at den eneste sikre forskjellen mellom Idasblåvinge og Argusblåvinge er at Argusblåvinge har en pigg på framskinnebenet, noe Idasblåvinge ikke har. Jeg har gått gjennom alle fotos av Argusblåvinge på Lepidoptera.no, men kun på ett av 39 bilder er det mulig å se denne detaljen. Bokverket Norges Sommerfugler sier at Idasblåvinge er vanlig i fjellet, men kan fly i lavlandet. Argusblåvinge, derimot, flyr kun i lavlandet. Så funn gjort i fjellet kan registreres som Idasblåvinge.
Idasblåvinge, Flofjellet (Stryn), 230707. Idasblåvinge er som bildet viser en liten sommerfugl. For størrelsesrelasjon: 2,2 cm bredde over PIP-leddet og 2 cm bredde over DIP-leddet. Det er meget lett å overse Idasblåvinge der den sitter i lyngen.